GALITA

שמלות ואוברולים

קבע כיוון יורד

33 מוצר(ים)

שמלה אורית        שמלה אורית
שמלה אורית

מחיר רגיל: 120.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה ליאל        שמלה ליאל
שמלה ליאל

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה לירון        שמלה לירון
שמלה לירון

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 49.00 ₪

שמלה אלומה        שמלה אלומה
שמלה אלומה

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

+
שמלה רונה        שמלה רונה
שמלה רונה

מחיר רגיל: 240.00 ₪

מחיר מבצע 49.00 ₪

שמלת T נוצות       שמלת T נוצות
שמלת T נוצות

מחיר רגיל: 160.00 ₪

מחיר מבצע 49.00 ₪

שמלה לירז        שמלה לירז
שמלה לירז
49.00 ₪
שמלה מיה         שמלה מיה
שמלה מיה

מחיר רגיל: 400.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה פזית        שמלה פזית
שמלה פזית

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 79.00 ₪

שמלה זהבית        שמלה זהבית
שמלה זהבית

מחיר רגיל: 149.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה נועם        שמלה נועם
שמלה נועם

מחיר רגיל: 100.00 ₪

מחיר מבצע 49.00 ₪

שמלה לני         שמלה לני
שמלה לני

מחיר רגיל: 300.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה נעמי        שמלה נעמי
שמלה נעמי

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה קלי         שמלה קלי
שמלה קלי
149.00 ₪
שמלה קזואל פרינט     שמלה קזואל פרינט
שמלה קזואל פרינט

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

אוברול טליה       אוברול טליה
אוברול טליה

מחיר רגיל: 300.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

גלביה כרמל        גלביה כרמל
גלביה כרמל

מחיר רגיל: 350.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה שירי        שמלה שירי
שמלה שירי

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 149.00 ₪

שמלה סלינה        שמלה סלינה
שמלה סלינה

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה שקד         שמלה שקד
שמלה שקד

מחיר רגיל: 240.00 ₪

מחיר מבצע 29.00 ₪

אוברול נוי        אוברול נוי
אוברול נוי

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה אנג'ליקה      שמלה אנג'ליקה
שמלה אנג'ליקה

מחיר רגיל: 600.00 ₪

מחיר מבצע 149.00 ₪

שמלה סיון        שמלה סיון
שמלה סיון

מחיר רגיל: 249.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה ג'ודי        שמלה ג'ודי
שמלה ג'ודי

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 149.00 ₪

שמלה קטיפה מיני     שמלה קטיפה מיני
שמלה קטיפה מיני

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה ערב שני       שמלה ערב שני
שמלה ערב שני

מחיר רגיל: 300.00 ₪

מחיר מבצע 149.00 ₪

שמלה מיני קזואל     שמלה מיני קזואל
שמלה מיני קזואל

מחיר רגיל: 280.00 ₪

מחיר מבצע 49.00 ₪

שמלה בקי         שמלה בקי
שמלה בקי

מחיר רגיל: 280.00 ₪

מחיר מבצע 149.00 ₪

שמלה בר         שמלה בר
שמלה בר

מחיר רגיל: 79.00 ₪

מחיר מבצע 49.00 ₪

שמלה עינב        שמלה עינב
שמלה עינב

מחיר רגיל: 200.00 ₪

מחיר מבצע 99.00 ₪

שמלה מעיין        שמלה מעיין
שמלה מעיין

מחיר רגיל: 250.00 ₪

מחיר מבצע 149.00 ₪

שמלה יובל        שמלה יובל
שמלה יובל

מחיר רגיל: 299.00 ₪

מחיר מבצע 149.00 ₪

אוברול ערב מקסי     אוברול ערב מקסי
אוברול ערב מקסי

מחיר רגיל: 380.00 ₪

מחיר מבצע 149.00 ₪

  טוען...